ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی کمیک Batwoman

Batwoman

نام: Batwoman

سال انتشار:2016
نویسندگان:

جیمز تی تینین چهارم
مارگاریت بنت

طراحان:
استیو اپتینگ
بن آلیور

ترجمه و ادیت:
امیرهمایون شیرانی

تازه ترین بخش زندگی بتوومن در این سری کمیک آغاز میشود! Monster Venom جدیدترین و محبوب ترین سلاح زیست محیطی است… بتوومن هم به منظور از هم پاشاندن صنفی که در حال پخش این سلاح است باید به مکانی بازگردد که تاریک ترین دوران عمرش را آنجا سپری کرده! بببینید و بخوانید که بتوومن از کجا آمده و به کجا میرود! این شما و این ترجمه اختصاصی پیش درآمدی تک شماره ای بر نخستین سری کمیک های حماسی بتوومن: “دستان بسیار مرگ”.

لینک های دانلود:
ریبرث
جلد اول
جلد دوم