ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی کمیک The Flash

photo_2016-08-31_11-12-12


نویسنده: جاشوا ویلیامسن
طراح: کرمین دگیاندومنیکو
ترجمه: کیارش نعمت گرگانی، سپنتا سعادت
ادیت: کیارش نعمت گرگانی، El9

Download The Flash #1 – 2016 – CBR – 32 MBs

Download The Flash #2 – 2016 – CBR – 19 MBs