ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی کمیک Aquaman

photo_2016-08-31_11-18-25

نام:Aquaman

سال انتشار:2016
ناشر:دیسی


نویسنده: دن ابنت
طراح: برد واکر
ترجمه: کیارش نعمت گرگانی، ارشیا حسینی
ادیت: کیارش نعمت گرگانی، سپهر نادری

Download Aquaman #1 – 2016 – CBR – 40 MBs

Download Aquaman #2 – 2016 – CBR – 42 MBs

Download Aquaman #3 – 2016 – CBR – 53 MBs