ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی کمیک The Walking Dead: Here’s Negan

نویسنده: رابرت کرکمن
طراح: چارلی ادلرد
ترجمه و ادیت: کیارش نعمت گرگانی

این شخصیت سایکوپات کاریزماتیک در صدمین شماره کمیک The Walking Dead بود که مقابل ریک گرایمز قرار گرفت و چه بلاها که سر او و گروهش نیاورد. اما… نیگن پیش از نابودی دنیای متمدن چگونه آدمی بود؟! پاسخ این سوال را برای اولین بار در این کمیک بخوانید!!

لازم به ذکر است این داستان درواقع از شماره های یکم تا هفتم +Image استخراج شده و داستانی اختصاصی است که رابرت کرکمن شخصا درمورد گذشته نیگن نوشته است.

این کمیک برای افراد بالغ مناسب می باشد.