ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی کمیک Black Widow

photo_2016-08-31_11-48-59


نویسنده: نیتن ادماندسن
طراح: فیل نوتو
ترجمه و ادیت: کیارش نعمت گرگانی

تابحال بیوه سیاه را بعنوان یک انتقامجو یا حتی مامور شیلد دیده بودید، اما او در طول زندگی شخصی اش سعی بر آن دارد تا بخاطر اعمالی که زمانی که آدمکش کی جی بی بوده انجام داده تاوان دهد – آن هم به روش هایی که نه انتقامجویان تایید میکنند و نه شیلد! یکی از نویسندگان تاریک دنیای مارول، نیتن ادماندسن (Who is Jack Ellis)، به همراهی طراح صاحب سبک، فیل نوتو (Thunderbolts و X-23) سری کمیک های خلق کرده اند که درست به اندازه خود ناتاشا رومانف زیبا، فریبنده و پر رمز و راز است.

Download Black Widow #1 – 2014 – CBR – 21 MBs

Download Black Widow #2 – 2014 – CBR – 19 MBs

Download Black Widow #3 – 2014 – CBR – 22 MBs

Download Black Widow #4 – 2014 – CBR – 18 MBs

Download Black Widow #5 – 2014 – CBR – 17 MBs

Download Black Widow #6 – 2014 – CBR – 17 MBs