ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی کمیک Inhumanity

نویسنده: مت فرکشن
طراح: آلیور کویپل
ترجمه و ادیت: کیارش نعمت گرگانی

پس از Infinity، دنیای مارول به کل تغییر کرد. انتقامجویان با کرناک روبرو میشوند. ناانسانی که راز بزرگ ناانسانها را کشف کرده و تحولی عظیم در دنیا را شرح میدهد.

در این رویداد دو شماره ای – که پس از اینفینیتی و پیش از کمیک های Inhuman رخ میدهد – به کل داستان چگونگی شکل گیری ابر تریژن و سقوط آتیلان قدیم و تشکیل آتیلان نو را مقابل خود ببینید.

Download Inhumanity #1 – 2013 – CBR – 48 MBs

Download Inhumanity #2 – 2014 – CBR – 19 MBs