ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی کمیک Kick-Ass

Kick Ass
Kick Ass

نام:Kick-Ass

مترجم:A.joker,Alien Corps
ادیتور:Kh.Br
لینک های دانلود:
آپلودبوی:
کلیک کنید
پیکوفایل:
جلد1

جلد2

جلد3

جلد4

برای مطالعه معرفی این کمیک به پست زیر مراجعه کنید:
کلیک کنید