ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی کمیک Moon Knight

Moon-Knight-1-Cover-af714-675x1024
نام کمیک:Moon Knight

ناشر:مارول
سال انتشار:2016
مترجم و ادیتور: Saeed-Knight
لینک های دانلود:
جلد1
جلد2
جلد3
جلد4
جلد5
جلد6
جلد7
جلد8
جلد9
جلد10
جلد11
جلد12