ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی کمیک Olympus

نویسنده:
نیتن ادماندسن

طراح:
کریسچن وارد

ترجمه:
کیارش نعمت گرگانی

یونان باستان. زئوس به دو برادر زندگی ابدی بخشیده و آن ها را به خدمت خود می گیرد. سه هزار سال بعد. این دو برادر به دنبال دستگیری خدایی تبعید شده هستند اما متوجه این موضوع نمی شوند که حین عمل کردن به دستوراتشان ناخواسته علت رهایی یکی از زندانیان خطرناک هیدیز شده اند. Olympus با روایتی نو، داستانی اصیل و استایل هنری درگیرکننده اش تولدی دوباره برای اساطیر یونان محسوب شده و با اکشن و هیجان به این امر جان می بخشد.

“…داستانی الهی… زیبا…” – Ain’t It Cool News

“ایول، خدایان واقعا وجود دارن.” – Newsarama

“…حسی دهشتناک. در یک کلام، فوق العاده.” – The Outhouse

“این کمیک رو اگه از دست بدین خدایان خودشون میان دنبالتون.” – گلن برانسویک

“استایل، جلال و دینامیک زیبا… استعدادهای فوق العاده ای پشت این کمیک هستن.” – Comics Nexus

“کتابی با داستانی خارق العاده و طراحی متمایز” – Broken Frontier