ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی کمیک Supergirl: Rebirth

photo_2016-08-31_12-21-00


نویسندگان: ری مک کاردی و استیو اورلندو
طراح: ایمنوئلا لوپاچینو
ترجمه: سامی حسامی
ادیت: Saeed-Knight

سوپرگرل به سازمانی مخفی به نام دی ای او (وزارت عملیاتهای فوق بشری) روی میگرداند تا یک بار برای همیشه قدرتهای از دست رفته اش را دوباره بدست آورد! اما درست در زمانی که آزمایشی سرنوشت ساز باعث میشود کارا زور-ال به سمت خورشید پرتاب شود، در خانه هم گرگینه کریپتونی گمشده، لار-آن، مشکل ساز میشود! داستان اکشن، پرجنب و جوش و عظیم سوپرگرل از اینجا آغاز میشود!!

Download Supergirl: Rebirth #1 – 2016 – CBR – 26 MBs