ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی کمیک Ultimate Nightmare

نویسنده: وارن الیس 
طراح: ترور هیرستاین

ترجمه و ادیت: کیارش نعمت گرگانی

همکاری نویسنده مشهور وارن الیس با ترور هیرستاین خوشکار (Ultimate Six) در روایت بحرانی بین المللی که تمامی دنیای آلتیمیت مارول را می لرزاند! تمامی رسانه ها از کار افتاده است و عامل این امر در روسیه. نیک فیری گروهی متشکل از کاپیتان آمریکا، بلک ویدو و سم ویلسن را به منظور بررسی رهبری می کند. از سوی دیگر چارلز زیویر هم به همراه جین گری، ولورین و کلاسس دست به کار میشوند و چیزی که در آن مکان میابند از تصور همگیشان خارج است!!

– Ultimate Nightmare: Parts 1 to 5 –

Download Ultimate Nightmare #1 – 2004 – CBR – 18 MBs

Download Ultimate Nightmare #2 – 2004 – CBR – 17 MBs

Download Ultimate Nightmare #3 – 2004 – CBR – 14 MBs

Download Ultimate Nightmare #4 – 2005 – CBR – 16 MBs

Download Ultimate Nightmare #5 – 2005 – CBR – 16 MBs