ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی کمیک Teen Titans new52

نام:Teen Titans new52

ناشر:دیسی
سال انتشار:2011
ترجمه و ادیت:Saeed-Knight
ادیتور جلد6:Melika
لینک های دانلود:
جلد1
جلد2
جلد3
جلد4
جلد5
جلد6

جلد7