واقعا این کمیک عالیه و زیبا نوشته شده و زیبا طراحی شده . ولی حیف که دیگه ترجمه ش را ادامه نمیدید .