ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی کمیک Civil War II: Amazing Spider-Man


نام کمیک:Civil War II: Amazing Spider-Man

سال انتشار:2016
ناشر:مارول
لینک های دانلود:
جلد1
جلد2
جلد3
جلد4(اخر)