ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی کمیک IronMan

photo_2016-08-31_12-38-11


نویسنده: وارن ایلس
طراح: ادی گرانف
ترجمه: سامی حسامی
ادیت: سپهر نادری

آغاز دورانی نو برای آیرن من. دنیای این انتقامجوی زره پوش در قرن بیست و یکم به کل تغییر میکند. نمایی از یک تکنولوژی که به سادگی میتواند بشریت را نابود سازد! اکسترمیس چیست؟ چه کس آزادش کرده؟ چه بلایی بر سر دنیا خواهد آورد؟!

Download Iron Man #1 – 2004 – CBR – 47 MBs