ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

سرانجام دلیل قرمز رنگ بودن شمشیر های نوری سیث ها مشخص میشود!

طرفداران استاروارز می دانند که شمشیر های نوری سیث ها همیشه قرمز هستند و این رنگ از کایبر کریستال های درون سلاح ها نشأت می گیرد. اما در کمیک جدید دارث ویدر، بالأخره دلیل قرمز رنگ بودن شمشیر های نوری سیث ها مشخص شد!

در کمیک جدیدی که این هفته منتشر شد، تمرینات دارث ویدر همراه با امپراطور به تصویر کشیده شد. در همین حال، کار آموز از امپراطور دلیل قرمز بودن رنگ شمشیر ها را پرسید، و اینکه چگونه همه ی آن ها به این رنگ تبدیل میشوند.

بر طبق گفته امپراطور پالپاتین،آن ها به دلیل این قرمز هستند که سیث ها باعث خونریزی شمشیر میشوند. بله، شمشیر ها واقعا خون میریزند!

امپراطور این گونه توضیح میدهد که همه‌ی کریستال های قرمز به طور منظم، از کریستال های شمشیر های نوری جدای ها به وجود می‌آیند. هرچند از زمانی که کریستال ها موجوداتی زنده هستند،درد را نیز احساس می کنند!

سیث ها می بایست کریستال ها را از جدای ها برداشت کنند،از جنبه ی تاریک نیرو استفاده کنند و در آخر درد و عذاب خود را در آن ها قرار دهند تا این اتفاق صورت گیرد.

این نیز توضیح دقیقی است که امپراطور ارائه داده است:

«کریستال های هر یک از جدای ها این کارو انجام میده. همونطور که میدونی، مانند هر موجود زنده دیگری،آن ها نیز درد رو احساس می کنند.به کمک جنبه ی تاریک نیرو،تو باید درد خودت رو درون کریستال بریزی.و در آخر،وقتی که رنجت در اون فوران کنه…رنگ زیبایی به مانند خون پدیدار می شود؛رنگ خشم و غضب تو!»

خوب،همان طور که حالا می دانید،خشم سیث ها موجب قرمز رنگ شدن شمشیر های نوری می باشد! حال، باید منتظر باشیم که ببینیم ویدر، کریستال خود را از چه جدایی میگیرد!