ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی کمیک Wonder Woman: Steve Trevor

نویسنده:
تیم سیلی

طراح:
کریسچن دوس فرناندز

ترجمه:
کیارش نعمت گرگانی

ادیت:
سینا استارک

واندر وومن که جان استیو ترور را در سواحل تمیسکایرا نجات داد، زندگی او – و زندگی خودش – را برای همیشه تغییر داد! در این شماره ویژه نکات بیشتری درباره رابطه پرآشوب این دو خواهید آموخت… و سرنخ هایی از مسیر آینده آن بدست می آورید! آیا این دو بالاخره اعتراف کرده اند که مال یکدیگر هستند؟ یا سرنوشت فکر دیگری در سر دارد؟