ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی کمیک Civil War II – Ulysses

Civil War II – Ulysses
نام کمیک:Civil War II – Ulysses

ناشر:مارول
سال انتشار:2016
خلاصه: مقدمه جنگ داخلی 2! چه اتفاقی افتاد که یولسیز به نا انسان ها پیوست؟ چه ماجرای سختی رو باید پشت سر بذاره تا در قدرت هاش استاد بشه؟
این کمیک به افرادی که کمیک جنگ داخلی 2 را دنبال میکنند توصیه میشود زیرا داستان و پیشینه شخصیت اصلی داستان در این کمیک مشخص میشود.
لینک های دانلود:
جلد1
جلد2
جلد3
جلد4
جلد5
جلد6