ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی کمیک Deadpool vs Gambit

Deadpool vs Gambit
نام کمیک:Deadpool vs Gambit

ناشر:مارول
سال انتشار:2016
لینک های دانلود:
جلد1
جلد2