ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی کمیک Captain Marvel

Captain Marvel
نام کمیک:Captain Marvel

ناشر:مارول
مترجم و ادیتور:Thunder God
لینک های دانلود:
جلد1
جلد2
جلد3
جلد4
جلد5