ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

بالاخره سرنوشت شمشیر نوری یودا پس از وقایع «انتقام سیث» مشخص شد!

اخیرا مارول در حال منتشر کردن کمیک هایی تحت عنوان دارث ویدر است که دقیقا بعد از سکانس پایانی فیلم “Revenge of the Sith” که با فریاد دارث ویدر همراه بود جریان دارد.این کمیک درباره سیث لرد قدرتمند امپراطوری،دارث ویدر، میباشد و همواره در حال به نمایش گذاشتن مقصود و اهداف بزرگ ویدر است.این کمیک همچنین در حال به نمایش گذاشتن جزئیاتی از داستان هست که بعد از پایان فیلم به آن ها پرداخته نشد که دانستن آن ها خالی از لطف نیست.

در Reveng of the Sith هیچ گاه مشخص نشد که در نبرد با دارث سیدیوس چه بر سر شمشیر نوری یودا آمد.همان طور که به یاد دارید این شمشیر پس از برخورد با صاعقه پالپاتین در یکی از اتاق های مجلس سنا افتاد و یودا شمشیر خود را فراموش کرده و برای نجات جان خود به نبرد با پالپاتین ادامه داد.

ولی در این میان چه بر سر آن شمشیر آمد؟فیلم اطلاعات دقیقی از آن را فاش نکرد اما هم اکنون در جلد اول کمیک دارث ویدر همه چیز روشن شد!

اگر نمی توانید باور کنید،یا بهتر بگویم،تحمل کنید باید بگویم
ماس آمدا،وزیر اعظم امپراطوری،در این کمیک سخنرانی درباره سقوط جدای ها داشت و در آن از پایان حکومت ستمگرانه آنان میگفت! وقتی که او توسط نگهبانان امپراطوری احاطه شده بود این چنین میگفت:«ما هیچ گاه دوباره از جدای ها نخواهیم ترسید!»

در همان زمان تروپر ها سبدی از شمشیر های جمع آوری شده از جدای های شکست خورده ای که پس از Order 66 اعدام شده بودند آوردند.آن ها همه ی آن شمشیر ها را در تنور انداختند و در آخر ما شاهد شمشیر یودا در دستان آمدا بودیم.چارلز سول،نویسنده این کمیک،نیز در توییتر این را تایید کرد!

وزیر اعظم شمشیر یودا را در کوره انداخت و آن را روشن کرد و مستکبرانه اعلان کرد: «بدین گونه حکوت ستمگرانه آن ها پایان یافت.» با سوختن شمشیر ها در کوره،آن ها منفجر شدند و نوری
عظیم از آن ها درون کوره ساطع شد و همه این ها حاکی از نابودی کایبر کریستال های درون کوره بود!

و سرانجام سرنوشت شمشیر یودا و‌ جمع بزرگی از جدای ها مشخص شد!

خبرنگار: M.A Skywalker