ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی کمیک Green Lanterns

photo_2016-10-15_21-08-24

نام:Green Lanterns

سال انتشار:2016
ناشر:دیسی
لینک های دانلود:

جلد یکم

جلد دوم

جلد سوم

جلد چهارم

جلد پنجم

جلد ششم

جلد هفتم

جلد هشتم

جلد نهم

جلد دهم