شماره های بعدیش رو منتشر نمیکنید؟؟؟
الان شماره یکش اومده …
(این کمیک واقعا جذابه ازخیرش نگذرید …)