ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی کمیک Batgirl

photo_2016-10-12_13-51-31

نام:Batgirl

ناشر:دیسی
سال انتشار:2016

لینک های دانلود:

جلد یکم

جلد دوم

جلد سوم

جلد چهارم