ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی کمیک Red Hood and the Outlaws

Red_Hood_and_the_Outlaws_Logo


نام:Redhood and the Outlaws

سال انتشار:2016
ناشر:دیسی
لینک های دانلود:

جلد یکم

جلد دوم

جلد سوم

جلد چهارم

جلد پنجم

 

جلد ششم