واقعا ممنون بابت ترجمه این شاهکار…فقط جسارتا ادامه اش کی میاد؟