ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی کمیک Deathstroke New 52 Vol.2

ترجمه اختصاصی کمیک Deathstroke New 52 Vol.2

ترجمه: نیما خلیلیان

ادیت: امیرحسین اختیاری

لینک های دانلود:

جلد 1

جلد 2

جلد 3