ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی کمیک New Superman Rebirth

ترجمه اختصاصی کمیک New Superman Rebirth

ترجمه: Alisabaq

ادیت: امیرحسین اختیاری

لینک دانلود:

جلد 1