ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی کمیک Batman Under The Red Hood

ترجمه اختصاصی کمیک Batman Under The Red Hood

ترجمه: Alireza HM

ادیت: یوسف حجتی

لینک دانلود:

جلد1