ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی کمیک NightWing New52

night
نام کمیک:NightWing

ناشر:دی سی
سال انتشار:2011
مترجم:Mh7night
ادیتور:شهروز قاسمی،ابوالفضل یرافی

لینک های دانلود:
جلد1

جلد2

جلد3

جلد4

جلد5

جلد6