ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی کمیک All Star Superman

ترجمه اختصاصی کمیک All Star Superman

ترجمه: Ali, Alireza HM

ادیت: یوسف حجتی، T.A.S.M

لینک های دانلود:
آپلودبوی

جلد1

جلد2