ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی مجموعه داستان Black Widow: The Finely Woven Thread

نویسنده: نیتن ادمانسن
تصویرگر: فیل نوتو
جلد: فیل نوتو

ترجمه به فارسی: کیارش نعمت گرگانی

تا پیش از این بیوه سیاه را به عنوان یک انتقام جو و یا حتی یکی از مامورین شیلد دیده اید… اما او در اوقاتی که به خود اختصاصی می دهد به دنبال آن است تا برای دورانی که آدمکش کی جی بی بوده کفاره دهد – آن هم به ارواشی که هرگز مورد تایید دو گروه مذکور قرار نمی گیرد. بیوه سیاه در حال انجام ماموریتی مخفیانه در روسیه است اما “دست خدا” از خیابان های سرد این مملکت بیرون آمده و قصد خرد کردنش را دارد… “دستی” که به همان اندازه که اسمش القا می کند بی رحم است. ناتاشا که با قدرت خشم آلود دشمن جدیدش رو به رو شده، مرگبار ترین آزمون عمرش را پیش رو دارد و با نقشه ای خطرناک مواجه می شود که تمام جهان را تحت الشعاع قرار می دهد. این مجموعه داستانی شماره های یکم تا ششم کمیک Black Widow – سری کمیک های سال 2014 این شخصیت – را شامل می گردد.