عالی بود من به شخصه این کارتکر رو دوست داشتم ولی این بازیگر برای نقش ریون خیلی بد بود