ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی اولین حضور بتمن در دنیای کمیک

ترجمه اختصاصی اولین حضور بتمن در دنیای کمیک

Detective Comics 027

ترجمه: Alireza HM

ادیت: pArsA Ita

با تشکر از: یوسف حجتی

لینک دانلود:

دانلود