ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه فارسی کمیک Dragon Age: Magekiller

نام:Dragon Age: Magekiller

ناشر:دارک هورس
سال انتشار:2016
وضعیت:پایان یافته
مترجم:دوران اژدها

خلاصه ی داستان:
تسا و ماریوس شرکای مزدوری هستند که آنهایی را که از جادوی خون برای آسیب رساندن به دیگران استفاده می کنند از بین می برند، اما زمانی که مشتری ای قدرتمند آنها را استخدام می کند، متوجه می شوند که کار بعدی شان، شاید آخرین کارشان باشد …

لینک های دانلود:
شماره اول
شماره دوم
شماره سوم
شماره چهارم
شماره پنجم