ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی کمیک Champions

نویسنده: مارک وید
تصویرگر: هامبرتو راموس

مترجم و ادیتور: عادل اسپایدر

پس از وقایع جنگ داخلی دوم، انتقام جویانی همچون میس مارول، نوا و اسپایدرمن اعتصاب کرده و همراه با هالک فوق فوق العاده و ویو ویژن گروه خودشان را تشکیل دادند. گروهی متشکل از شش نوجوان که مصمم هستند دنیا را نجات دهد… تازه، این تازه اول ماجراست!