ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه فارسی کمیک Modern Warfare 2: Ghost

نام:Modern Warfare 2: Ghost

سال انتشار:2009
تعداد شماره:6
وضعیت:درحال ترجمه
لینک های دانلود:
شماره اول

ا

جنگ آوری مدرن:شبح کمیک بوکی شش قسمتی است که در سال ۲۰۰۹ و در ارتباط با بازی محبوب ندای وظیفه:جنگ آوری مدرن ۲ منتشر شد.


داستان حول محور گوست، یکی از شخصیت های محبوب بازی رخ می دهد و به سوالاتی که در داستان برای گیمر ها به وجود آمد پاسخی در خور می دهد.این که گوست چگونه عضو گروه ضربت ۱۴۱ شد، چرا همیشه ماسکی جمجمه وار می پوشد و این که چرا خود را گوست (شبح) می نامد.