ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه مشترک کمیک Superman: Red Son

نویسنده: مارک میلر
تصویرگران: کیلین پلانکت، دیو جانسن

مترجم: AliSalarK
ویراستار: Alireza++
ادیتور: سینا استارک

ارائه ای مشترک از ترینیتی کمیکس و Sermovie_comics@

وی مهمانی غریب از دنیایی دیگر است که می تواند جهت جریان رودخانه های عظیم و خروشان را تغییر داده و فولاد را با دستان خالی خم کند… هم چنین قهرمان کارمندان عادی جامعه است که در نبردی تمام نشدنی برای استالین و سوسیالیسم مبارزه می کند. Red Son داستانی دگرگونه از مرد فولادین است که به شکلی زبردستانه به رشته تحریر درآمده و ریشه های داستانی سوپرمن را در صورتی که سفینه اش به جای اسمالویلِ کانزاس در اتحاد جماهیر شوروی فرود می آمد کند و کاو می کند.

“آدم مجبوره این همه هوش و زکاوت رو مورد تحسین قرار بده. اصلا نمیشه انکارش کرد.” – Ain’t It Cool News

“من سال ها برای خوندن این داستان صبر کرده بودم اما میلر اصلا ناامیدم نکرد.” – کوین اسمیت