ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی رمان گرافیکی Doorways اثر جورج آر آر مارتین

خالق و نویسنده: جورج آر آر مارتین
تصویرگر: استفانو مارتینو
مترجم: کیارش نعمت گرگانی

سال انتشار: 2010
تعداد اجلاد: چهار جلد در یک مجلد
انتشارات: IDW

دکتر تامس میسن زندگی مرتبی داشت، شغلی ثابت و دوست دختری معمولی. اما یک شب زنی جوان و مرموز به نام کت که از دنیایی دیگر آمده است سر از اورژانس بیمارستانش در می آورد. کت که هم مامورین دولتی و هم موجوداتی خبیث از دنیای خودش به دنبالش هستند، سهوا تام را در سفرش برای رهایی با خود همراه می کند. سفری که او را با خود به زمین هایی موازی می برد که هرگز تصورش را هم نمی کرد – و هرگز از آن ها برنخواهد گشت!

جورج آر آر مارتین Doorways را سال 1991 خلق کرده بوده است! این عنوان در ابتدا قرار بود سریالی باشد علمی تخیلی که این نویسنده محبوب قرن بیست و یکم یک سال تمام روی فیلم نامه نخستین اپیزود آن کار کرده بود. پروژه پیش تولید سریال دو سال به طول انجامید اما در انتها به دلیل عدم تطابق برنامه های زمانی دست اندرکاران، پروژه ساخت به اتمام نرسید. سال 2010 بود که انتشارات IDW خبر از برداشتی کمیکی از روی فیلم نامه مارتین داد. برداشتی که در چهار جلد منتشر شد و شما مخاطبین عزیز ترینیتی کمیکس هم اکنون می توانید با ترجمه فارسی در یک مجلد مطالعه کنید.