ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی کمیک Hellblazer – Newcastle: A Taste of Things to Come

نویسنده: جیمی دیلندو
تصویرگر: ریچارد پیرز رینر
تصویرگر نهایی: مارک باکینگهم
رنگ آمیز: لاورن کینزیرسکی
حروف چین: تاد کلاین
ویراستار: کرن برگر
ویراستار ارشد: دیک هیوردانو
طراح جلد: دیو مک کین

مترجم: حسن نوشادی
ادیتور: Hamed HackerTB

سال انتشار: 1988
تعداد اجلاد: یک جلد
انتشارات: Vertigo

یک سانحه آشفته کننده همیشه در زندگی جان کسنتانتین به دنبال وی بوده و ذهنش را مخدوش کرده است. اتفاقی که هرگز از یاد نبرده و بار سنگین آن را به دوش می کشد. در این کمیک که درواقع یازدهمین جلد از سری اصلی کمیک های Hellblazer می باشد داستان کامل مربوط به وقایع راز آلود سانحه نیوکاسل را شاهد هستیم.