ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

معرفی کتاب ملکه سرخ

نام:ملکه سرخ

سرخ های فقر زده، عوامی هستند که تحت سلطه ی نقره ای ها، جنگجویان ممتازی با قدرت هایی خدا مانند، زندگی می کنند.
از دید مر بارو، نوجوان 17 ساله ای که در استیلتس زندگی میکند، هرگز چیزی تغییر نخواهد کرد.
مر زمانی به خود می آید و متوجه می شود در قصر نقره ای ها و بین اشرافیانی که به شدت از آنها متنفر است، کار میکند. او به زودی متوجه می شود که با اینکه رنگ خون وی قرمز است، قدرتی جادویی و مرگبار در اختیار دارد. قدرتی که می تواند منجر به نابودی کنترل و سلطه ی نقره ای ها بشود.
اما قدرت، بازی خطرناکی ست. و در این دنیا که جایگاه بوسیله ی رنگ خون مشخص می شود، چه کسی برنده خواهد بود؟

نام اصلی: Red Queen – ملکه ی سرخ
زبان اصلی نوشته: English
جایگاه در مجموعه: اولین کتاب از سه گانه
مجموع رای: 36977
امتیاز رای: 4.14 از 5
لینک گودریدز: ملکه ی سرخ در گودریدز
منبع:دریم رایز