ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی رویداد World War Hulk

سال انتشار: 2007 – 2008
انتشارات: مارول کمیکس

مترجم: Amirgh8
ادیتور: یوسف حجتی

هالک که توسط عده ای از “قهرمانان” مارول به سیاره بیگانه و وحشی ساکار تبعید شده بود، طی وقایع حماسی “سیاره هالک” از برده به گلادیاتور، و از گلادیاتور به پادشاه تبدیل شد. حال هالک به زمین بازمیگردد تا از آیرن من، رید ریچاردز، دکتر استرنج و بلک بولت – و هر کس دیگری که سد راهش شود – انتقام سختی بگیرد.