ویدیوی سوم که مربوط به صحبت های جرد درباره بلید رانر و همکاری با هریسن فورده پاک شد از آپارات. فکر کنم بخاطر وجود یه سکانسی که از فیلم پخش کردن. قرار میگیره به زودی لینک دانلودش با زیرنویس.