ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

New Mutants در زمان حال رخ می دهد

فاکس قرن بیستم خط زمانی را در اسپین آف جدید X-Menـش پیچیده نکرده و The New Mutants در زمان حال رخ می دهد. فاکس از همان ابتدای ساخت فرانچایز X-Men از دست بردن به خط زمانی و پرش از روی آن واهمه نداشت. نخستین سه گانه این فرانچایز در آینده ای نه چندان دور رخ می داد، سه گانه دوم در دهه های 60 تا 80 میلادی، در انتها هم دوباره با Logan به آینده سفر کردیم. پس از این همه فیلم مختلف، پرش های زمانی بسیار کمی خط زمانی این فرانچایز را زخمی کرده است.

اخیرا البته، این استودیو تصمیم گرفته زمان وقوع هر فیلم و ارتباطش با دیگر عناوین این دنیای سینمایی را اعلام کند. New Mutants هم از این قاعده مستثنی نبوده و با فیلم های X-Men ارتباط خواهد داشت، همی چنین به نظر می رسد تحت تاثیر Deadppol در زمان حال رخ می دهد.

IGN به تازگی به مناسبت انتشار نخستین تیزر تریلر فیلم، با جاش بون درباره این اسپین آفِ X-Menـش مصاحبه کرده و از وی پرسیده که New Mutants با توجه به دیگر فیلم های این دنیای سینمایی در چه زمانی رخ می دهد. پاسخ بن مختصر و مفید بود: “فیلم در زمان حال رخ میده.” جمله ای که بی درنگ مخاطب را یاد Deadpool می اندازد که زمان وقوعش ایجاب می کرد ارتباط مستقیمی با خط داستانی فیلم های اصلی نداشته باشد و در عین حال جبری بر وقایع آینده نباشد.

وقوع New Mutants در زمان حال راه حلی است ساده در راستای مشکل فاکس با خط زمانی که می تواند در پروژه های آینده این استودیو هم مورد استفاده قرار بگیرد. سری فیلم های اصلی به سرعت دارند به زمان حال نزدیک می شوند و X-Men: Dark Phoenix پرشی زمانی به سال 1991 خواهد داشت، درنتیجه با چند دنباله دیگر تمام فیلم های X-Men از نظر زمانی در یک ردیف قرار خواهند گرفت. با این که زمان وقوع Gambit هنوز اعلام نشده، این فیلم هم به احتمال زیاد در کنار X-Force، Deadpool 3 و هر اسپین آف دیگری در زمان حال رخ خواهد داد.

اگر استراتژی فاکس همین باشد، بالاخره می تواند یک دنیای سینمایی واحد بسازد که بسیاری از استودیو ها تلاش دارند به طریقی یکی برای خود خلق کنند. این امر صرفا حضور افتخاری ددپول یا شخصیتی همچون نگاسانیک تینیج وارهد را در فیلم تایید نمی کند اما حداقل حالا احتمالش وجود دارد. از آن جایی که – براساس اخبار پیشین – New Mutants آغاز یک سه گانه است، وقوع کراس اوری در دنباله ها یا حضور افتخاری این شخصیت ها در فیلم بعید نیست. پر واضح است که وقوع فیلم در زمان حال از پیچیدگی خط زمانی کم کرده و کمک می کند تا فیلم ها در کنار یکدیگر باهم ارتباط داشته باشند و دنیایی واحد تشکیل دهند.