ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی مانهوا Where Tangents Meet

Where Tangents Meet
نام:Where Tangents Meet

سال انتشار:2015
تعداد چپتر:40
وضعیت:کامل شده
وضعیت ترجمه:درحال پخش
امتیاز:9.6 از 10
Where Tangents Meet داستان عاشقانه ی پسر و دختری است که عقایدشان نقطه ی مخالف یک دیگر است.
لندن پسر عبوسی است که، انسان ها را موجوداتی کلیشه ای و بدوی می داند.برای اون هر انسان کتابی است که پس از خواندن باید دور انداخته شود.در مقابل ریچل سعی می کند با همه خوش رفتار باشد، همیشه لبخند می زند و حتی هنگام صحبت از مشکلاتش با صدای بلند می خندد.روایت عاشق شدن این زوج عجیب و غریب داستانی زیبا و جذاب را برای خوانندگان رقم خواهد زد.

لینک های دانلود:
چپتر0
چپتر1
چپتر2
چپتر3
چپتر4
چپتر5
چپتر6
چپتر7
چپتر8
چپتر9
چپتر10
چپتر11 PDF
چپتر12