ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی کمیک Eminem/The Punisher

نویسنده: فرد ون لنته
طراح: سالوادور لاروکا

ترجمه و ادیت: کیارش نعمت گرگانی

همگی امینم را میشناسیم! ستاره دنیای رپ و هیپ-هاپ که کوچک و بزرگ، دختر و پسر، پیر و جوان، همگی آهنگ هایش را از برند. فرنک کسل هم که… معرف حضور همگان بوده و هست! حال تصورش را بکنید که در یک کمیک تک شماره ای از کمپانی مارول این دو شخصیت را کنار یکدیگر گذاشته و انواع سلاح ها را در دستانشان بگذارید.. باقی را باید حتما خودتان بخوانید!!

Download Eminem/The Punisher #1 – 2009 – CBR – 8 MBs