ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی کمیک جوخه انتحار (Suicide Squad)

ترجمه اختصاصی کمیک جوخه انتحار (Suicide Squad)

000

نویسنده:راب ویلیامز

طراح:جیم لی

سال انتشار:2016

ناشر: DC دی سی

مترجم و ادیتور: Amazing Amir

سایت ترینیتی کمیکس (Trinity Comics)

خلاصه داستان:

هنگامی که شیئی بسیار مهم از آسمان به زمین میخورد،آمریکا تنها یک گزینه پیش روی خود دارد…تسک فورس اکس! تیم آماندا والر که از جنایتکاران دستگیرشده توسط دولت تشکیل شده است.این تیم ،فقط به ماموریت هایی می رود که احتمال موفقیت در آنها بسیار کم است. دوره جدیدی برای این تیم با نویسندگی راب ویلیامز و طراحی جیم لی آغاز می شود.

لینک دانلود:

جلد اول