ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی کمیک All-New X-Men

photo_2016-09-07_16-37-28


نویسنده: دنیس هوپلس
طراح: مارک بگلی

ترجمه: ایمان صداقت
ادیت: محمدرضا

میتونت ها از همیشه بیشتر مورد وحشت و تنفر مردم قرار داشته و دنیا هم از همیشه برایشان خطرناک تر است. بااینکه تعدادی از اعضای باقیمانده اکس-من انزوا و گوشه نشینی را برگزیده و به نقاطی دورافتاده رفتند اما برخی از اعضای نوجوان هم تصمیم گرفتند نگذارند تا سرنوشتشان را دیگران برایشان بنویسند. سایکلاپس. بیست. آیس من. انجل. ولورین سرتاپاجدید. کید اپاکالیپس. اویا. اکس-من سرتاپاجدید از سایه اجدادشان بیرون آمده و مستقل عمل میکنند تا بتوانند آینده خود را، خود بنویسند!

Download All-New X-Men #1 – 2015 – CBR – 61 MBs