ترجمه کمیک Game Of Thrones

ترجمه کمیک Game Of Thrones

انتشارات: Dynamite Entertainment سال انتشار: 2011-2014 تعداد جلد: 24 نویسنده کمیک: دنیل آبراهام چارلز سول طراح کمیک: تامی پترسون *این مجموعه کمیک اختصاصی ترینیتی کامیکس…