نقد و بررسی فیلم Justice League – بار سنگین عدالت

نقد و بررسی فیلم Justice League – بار سنگین عدالت

در نقد و بررسی فیلم Justice League : فیلم های مارول, با تمام نقص هایش, تقریبا همیشه بامزه هستند.بله , اکشن و فیلمنامه ی این فیلم ها دنباله رو همان مسیر قدیمی هستند اما معمولا یک لطافت در فیلمنامه و انرژِی ای در پیاده سازی فیلم نامه است.چگونه است که بسیاری از فیلم های اخیر دیسی (به جز Wonder Woman) حس “کار” را به مخاطب القا می کنند؟  چرا نماها و ظاهر فیلم ها بسیار تاریک و گرفته هستند؟

شگفتی,حقیقت,جنگ,عشق و دیگر هیچ – نقد و بررسی فیلم Wonder Woman

شگفتی,حقیقت,جنگ,عشق و دیگر هیچ – نقد و بررسی فیلم Wonder Woman

بحث سر این که واندروومن از زمان فیلم های بتمن کریستوفر نولان, بهترین فیلم اقتباسی از کتب مصور می باشد یا خیر ;خیلی کش پیدا نخواهد کرد.با این که داشتن پتی جنکینز به عنوان کارگردان مونث احتمالا به واندروومن یک زاویه ی دید متفاوت می دهد؛ نقاط قوت واقعی این اثر …